YT

linkedin ok

CMT 48 TWIN

cmt 48 twin 2 20161205 2060509670

Vyvažovací stroj CMT 48 TWIN umožňuje vyvažování rotorů turbín ve vlastních ložiscích namontovaných v továrních středech turbodmychadel. CMT 48 TWIN je konstruován tak, že v jedné stavbě jsou postaveny dva vyvažovací stroje: nízkootáčkový CMT 48 TR a vysokootáčkový CMT 48 VSR. Díky tomuto řešení je v jednom stroji k dispozici kompletní centrum pro nízkootáčkové a vysokootáčkové vyvažování turbodmychadel.

Nízkootáčková část centra, která využívá mechaniku vyvažovačky CMT 48 TR (na obrázku vpravo), umožňuje vyvažování středů turbodmychadel po výměně ložiskových kroužků a těsnění. Vyvažování se provádí ve vlastních ložiscích namontovaných v továrních středech turbodmychadel. Stroj má velmi vysokou přesnost měření a další funkce, jako je například schopnost kontrolovat těsnost a kvalitu práce turbodmychadla. Nízkootáčková část se využívá také pro dynamické vyvažování ve dvou rovinách rotorů turbodmychadel nákladních vozů a dodávek.

Střed turbodmychadla je připevněn k měřící stolici přístroje, k ní je přivedeno olejové mazání ložisek. Olej je odváděn do nádrže vyvažovacího stroje. Aby se pro turbínu a ložiska zajistily pracovní podmínky podobné těm, které jsou v motoru s vnitřním spalováním, je udržována nastavitelná konstantní teplota a tlak oleje. K pohonu rotoru při vyvažování je využíván proud vzduchu regulovaný z ovládacího panelu. Dosahované hodnoty otáček závisí na množství vzduchu regulovaného uživatelem a pohybují se mezi 10.000 až 40.000 ot./min.

Vysokootáčková část centra, která využívá mechaniku vyvažovacího stroje CMT 48 VSR (na obrázku vlevo), umožňuje vyvažování středů turbodmychadel ve vlastních ložiscích namontovaných v továrních středech turbodmychadel. Tento typ vyvažovacích strojů používáme, když chceme zjistit, zda při nominálních otáčkách nedochází k dalším dynamickým jevům na rotoru, například ohýbání rotoru pod vlivem zátěže. Proces vyvažování probíhá na tzv. studené části turbodmychadla v jedné rovině korekce při rychlosti až 300.000 ot/min.

Jako výsledek měření získáme charakteristiky vibrací rotoru v celém rozsahu otáček. Stroj také ukazuje nevyváženost na jednotku hmotnosti v daném úhlu.

Střed turbodmychadla je připevněn ke stroji univerzálním úchytem. Do úchytu je vložena odnímatelná vložka vytvářející proud vzduchu. Tyto vložky jsou vybírány v závislosti na velikosti a typu turbíny. Pracovní podmínky jsou zde velmi podobné těm, které existují ve spalovacích motorech: rotor turbíny je poháněn stlačeným vzduchem, ložisko je mazáno olejem za regulované teploty a tlaku jako v motorovém prostoru. Olej je vypouštěn do nádrže vyvažovacího stroje. Pro pohon rotoru při vyvažování je použit stlačený vzduch o tlaku 8 bar. Díky nové generaci vložek patentovaných společností CIMAT, je množství potřebného vzduchu sníženo na minimum.

Vyvažování nevyžaduje opakovanou kalibraci. Vyvažování na CMT 48 VSR se provádí pomocí kalibrací dodaných výrobcem, takže uživatel nemusí provádět žádné předběžné činnosti.

Pro CMT 48 VSR je použit specializovaný a v provozu velmi rychlý měřicí systém s ohledem na potřeby vyvažování vysokootáčkových turbodmychadel. Při jejich vyvažování zabere cyklus měření přibližně 4 sekundy. Měřicí modul ROTORTEST 8.5 obsahuje barevný 17" LCD monitor pro vizualizaci výsledků a speciální software pro turbíny, takže obsluha je jednoduchá a přehledná. Dále dává možnost ukládat data na USB disk a tisk protokolů měření na připojenou tiskárnu.
Originálním řešením u CMT 48 VSR je použití nových typů adaptérů (patentovaných firmou CIMAT) pro připojení středů turbodmychadel k vyvažovacímu stroji.

 

Charakteristika vyvažovacího stroje CMT 48 VSR:

 • rychlost otáček vyvažování až 300.000 ot. / min.,
 • rychlé a plynulé dosažení maximálních otáček vyvažování,
 • zobrazení naměřené nevyváženosti v přesně daném úhlu,
 • dokonalý stroj s ohledem na přesnost měření a přívětivému naprogramování,
 • vyvažování vyžaduje mnohem méně stlačeného vzduchu ve srovnání s jinými výrobci,
 • rychlé přenastavení na další měření,
 • vyvažovačka má speciální systém tlumení hluku - tichý provoz,
 • korekce nevyváženosti je možná přímo na stroji,
 • bezpečnostní kryt přizpůsobený dle požadavků CE,
 • jednoduché nahrávání a archivace dat pro různá turbodmychadla,
 • technologické výhoda - díky modulárním adaptérům s menším počtem přechodových stupňů dokáže zpracovat více turbodmychadel než konkurenční zařízení.
 

 

Sídlo

Podnikatelská 565,
190 11 Praha 9 - Běchovice

Showroom

Podnikatelská 565,
190 11 Praha 9 - Běchovice

Kontakty

napište nám

Email:
info@vibrostroje.cz
servis@vibrostroje.cz

Telefon:
+420 777 072 527
+420 724 072 528