YT

linkedin ok

CMT VSR 48 Basic

cmt 48 basic 1 20161205 1726410025Vyvažovací stroj CMT 48 VRS Basic je konstruován takovým způsobem, že v jedné konstrukci jsou postaveny dva stroje: nízkootáčkový vyvažovací stroj rotorů turbodmychadel odvozený od CMT 47 TR Polimer a vysokootáčkový vyvažovací stroj sestavených středů turbodmychadel CMT 48 VSR. Díky tomuto řešení je v jednom stroji kompletní centrum pro vyvažování turbodmychadel.

Nízkootáčková část centra využívající CMT 47 TR Polimer (na obrázku vpravo) se používá v první fázi regenerace turbín vozidel. Používá se pro dynamické vyvažování rotorů všech typů automobilových turbodmychadel ve dvou rovinách po vyjmutí rotoru z ložiskové skříně.

Vysokootáčková část centra, která využívá mechaniku vyvažovacího stroje CMT 48 VSR (na obrázku vlevo), umožňuje vyvažování středů turbodmychadel ve vlastních ložiscích namontovaných v továrních středech turbodmychadel. Tento typ vyvažovacích strojů používáme, když chceme zjistit, zda při nominálních otáčkách nedochází k dalším dynamickým jevům na rotoru, například ohýbání rotoru pod vlivem zátěže. Proces vyvažování probíhá na tzv. studené části turbodmychadla v jedné rovině korekce při rychlosti až 300.000 ot/min.

Jako výsledek měření získáme charakteristiky vibrací rotoru v celém rozsahu otáček. Stroj také ukazuje nevyváženost na jednotku hmotnosti v daném úhlu.

Střed turbodmychadla je připevněn ke stroji univerzálním úchytem. Do úchytu je vložena odnímatelná vložka vytvářející proud vzduchu. Tyto vložky jsou vybírány v závislosti na velikosti a typu turbíny. Pracovní podmínky jsou zde velmi podobné těm, které existují ve spalovacích motorech: rotor turbíny je poháněn stlačeným vzduchem, ložisko je mazáno olejem za regulované teploty a tlaku jako v motorovém prostoru. Olej je vypouštěn do nádrže vyvažovacího stroje. Pro pohon rotoru při vyvažování je použit stlačený vzduch o tlaku 8 bar.

Díky nové generaci vložek patentovaných společností CIMAT, je množství potřebného vzduchu sníženo na minimum. Vyvažování nevyžaduje opakovanou kalibraci. Vyvažování na CMT 48 VSR se provádí pomocí kalibrací dodaných výrobcem, takže uživatel nemusí provádět žádné předběžné činnosti.

 

Charakteristika zařízení

  • stroj má velmi vysokou přesnost měření,
  • polimer technologie v jedné konstrukci,
  • vyvažovací stroj nevyžaduje kalibraci - obsahuje kalibrace výrobce,
  • určování vyvažovacích rovin rotorů je prováděno pomocí laserového paprsku,
  • vyvažovací stroj obsahuje servomotor, což umožňuje automatické natočení rotoru.
 
Technická data:
  • minimální dosažitelné zbytková nevývaha na straně CMT 47 TR Polimer 0,1gmm,
  • maximální rychlost otáček na straně CMT 47 TR Polimer (plynule měnitelná) až 9000 ot. /min.,
  • maximální rychlost otáček na straně CMT 48 VSR až 300.000 za min.

Sídlo

Podnikatelská 565,
190 11 Praha 9 - Běchovice

Showroom

Podnikatelská 565,
190 11 Praha 9 - Běchovice

Kontakty

napište nám

Email:
info@vibrostroje.cz
servis@vibrostroje.cz

Telefon:
+420 777 072 527
+420 724 072 528